NZOZ Centrum Pomocy Profesjonalnej
Umów wizytę 22 24 12 444
Warszawa „Babka Tower” al. Jana Pawła II 80 lok. 21 i lok. 129

Terapia DDA (dla Dorosłych Dzieci Alkoholików)

Jeśli w Twoim domu ktoś nadużywał alkoholu, były awantury, przemoc...

Skorzystaj terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Jeżeli wychowałeś się w rodzinie, gdzie jedno lub oboje rodziców miało problem z alkoholem, to być może starasz się uporać z którąś z poniższych trudności lub objawów :

 • lęk przed odrzuceniem
 • poczucie niższej wartości
 • poczucie osamotnienia
 • zamrożenie uczuć
 • wyparcie się własnych potrzeb
 • potrzeba stałego kontrolowania siebie i innych
 • potrzeba porządkowania życia
 • lęk przed zmianą
 • myślenie magiczne
 • poczucie stałego zagrożenia nawet wtedy, gdy nic złego się nie dzieje
 • brak poczucia bezpieczeństwa
 • poczucie krzywdy
 • reakcje emocjonalne i zachowania wynikające z doświadczeń nadużycia seksualnego
 • zaburzenia seksualne
 • ambiwalencja wobec autorytetów, norm i wartości
 • trudności w konsekwentnym przeprowadzeniu swoich planów
 • trudności z przeżywaniem radości i pełnym uczestnictwie w zabawie
 • trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów
 • nadmierne reakcje na zmiany, na które nie masz wpływu
 • bezustanne poszukiwanie potwierdzenia i uznania
 • nadmierna odpowiedzialność albo całkowita nieodpowiedzialność
 • niezwykła lojalność, nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje
 • uleganie impulsom
 • częste ustępowanie innym
 • strach przed cudzym gniewem i awanturami
 • obawa przed porzuceniem i utratą
 • obawa przed okazywaniem swoich uczuć

Jeśli zauważasz u siebie jedną lub kilka z powyższych cech i niepokoi Cię to, warto przyjrzeć się tej kwestii bliżej. Skuteczną formą pomocy jest terapia DDA – zarówno indywidualna, jak i grupowa. Zapisy przyjmujemy telefonicznie i mailowo: cpp@cpp.pl.

Terapia DDA koncentruje się na nazwaniu i uporządkowaniu sytuacji, które miały miejsce w dzieciństwie i wynikały z obecności osób uzależnionych w Twoim otoczeniu. Proponujemy pracę nad wzrostem poczucia własnej wartości, pozbywaniem się winy i wstydu oraz pracę nad odzyskiwaniem kontaktu ze sobą i budowaniem satysfakcjonujących relacji z ludźmi Dzięki terapii wiele osób zaczęło pozytywniej odbierać siebie w relacjach z innymi, lepiej rozumie swoje emocje, zaczyna odczuwać pełną satysfakcję z życia.

×