NZOZ Centrum Pomocy Profesjonalnej
Umów wizytę 22 24 12 444
Warszawa „Babka Tower” al. Jana Pawła II 80 lok. 21 i lok. 129

Racicka-Pawlukiewicz Ewa

Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w 2015 r. Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. W 2017 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (problematyka otyłości u dzieci i młodzieży z ADHD).

Od 2010 pracuje jako lekarz a od 2012 jako wykładowca w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi również warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD. Ma doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu badań klinicznych.
W latach 2011-2016 pełniła dyżury lekarskie w Szpitalu w Józefowie (MCN).

Jest członkiem sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Autorka wielu publikacji naukowych m.in na temat ADHD i zaburzeń odżywiania.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży od 6 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzeń odżywiania (w tym otyłości i nadwagi u pacjentów z ADHD), zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń tikowych, zaburzeń psychotycznych, całościowych zaburzeń rozwoju.

Prywatnie miłośniczka sportu.

psychiatra dziecięcy ewa racicka
Przyjmuje:

Wtorki w godzinach 14.00-19.00, IXp.

×