NZOZ Centrum Pomocy Profesjonalnej
Umów wizytę 22 24 12 444
Warszawa „Babka Tower” al. Jana Pawła II 80 lok. 21 i lok. 129

Michalik Paulina

Psycholog, psychoterapeuta schematu

Psycholog, psychoterapeuta

Pracuje w nurcie terapii schematu (schema therapy)

Pracuje z osobami dorosłymi

Prowadzi terapię indywidualną

Wykształcenie i szkolenia:

  • Ukończony kierunek psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie   (obecnie – Uniwersytet SWPS),
  • Dyplom czteroletniego studium psychoterapeutycznego MABOR atestowanego przez  Polskie Towarzystwa Psychologiczne i Psychiatryczne oraz zgodnego z wymogami European Association of Psychotherapy (EAP),
  • Dwuletni szkoleniowy staż diagnostyczny i terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS,
  • Szkolenie: Podstawy pomocy psychologicznej dla osób LGBTQ,
  • Półroczne studium TERAPII SCHEMATU prowadzone przez wykładowców z Bazylei,
  • Liczne szkolenia i warsztaty prowadzone przez zagranicznych specjalistów w TERAPII SCHEMATU, między innymi: „Terapia schematu dla osobowości z pogranicza BPD” Hannie van Genderen, „Terapia schematów dla zaburzeń osobowości z wiązki C” Remco van der Wijngaart, „Terapia schematu dla par” Eckhard Roediger, „Terapia schematu dla osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości” Jeffrey Young, „Trening pracy z krzesłami w terapii uzależnień” Scott Kellogg.

Doświadczenie:

  • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”,
  • Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS,
  • Regularne uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach terapii schematu,
  • Prowadzenie szkoleń dla psychoterapeutów z zakresu terapii schematu.

Prowadzi krótko- i długoterminową psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w duchu integratywnym, zwłaszcza w oparciu o TERAPIĘ SCHEMATÓW (schema focused therapy, ST). Pomaga, między innymi, osobom z problemami długofalowymi, charakterologicznymi, zaburzeniami osobowości, niską samooceną, kłopotami w związkach i problemami interpersonalnymi w szerokim rozumieniu, depresją, doświadczeniem DDA, doświadczeniem wypalenia. Prowadzi także zajęcia związane z rozwojem osobistym.

Skype: istnieje możliwość korzystania z sesji na Skype.

Wizyty w języku angielskim – istnieje możliwość umówienia wizyty w języku angielskim.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu (PSTPS) i International Society of Schema Therapy (ISST).

psycholog paulina michalik
Przyjmuje:

Piątek 14.00-21.00, XXI p.

×