NZOZ Centrum Pomocy Profesjonalnej
Umów wizytę 22 24 12 444
Warszawa „Babka Tower” al. Jana Pawła II 80 lok. 21 i lok. 129

Marta Pokój

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia
Specjalista psychoterapii uzależnień
Pracuje z młodzieżą oraz osobami dorosłymi

Wykształcenie i szkolenia

Studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej – czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne
Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Instytut Psychologii Zdrowia PTP
Szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych”
Szkolenie „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia”

Doświadczenie

  • Psychoterapeuta w Fundacji „Pomocownia”
  • Psychoterapeuta w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • Psycholog w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mały Książę”
  • Staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Diagnostyczno- Rehabilitacyjnym
  • Staż kliniczny w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego
  • Staż w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
  • Staż w Stowarzyszeniu MONAR – Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dzieci i młodzieży

Staż w środowiskowym ośrodku leczenia osób bezdomnych z rozpoznaniem podwójnej diagnozy w Londynie

Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię młodzieży (od 12 r.ż.) oraz osób dorosłych doświadczających problemów ze stresem, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, zmagających się z depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniem od substancji psychoaktywnych bądź czynności. Prowadzi konsultacje dla młodzieży i rodziców na temat uzależnień behawioralnych oraz konsultacje
w sytuacjach okołorozwodowych.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Przyjmuje:

on-line
środa 14.00-19.00
czwartek 14.00-20.00

×