NZOZ Centrum Pomocy Profesjonalnej
Umów wizytę 22 24 12 444
Warszawa „Babka Tower” al. Jana Pawła II 80 lok. 21 i lok. 129

Pomoc Psychologiczna dla Dzieci Alkoholików - Psycholog DDA

Terapia DDA

Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

Jeżeli wychowałeś się w rodzinie, gdzie jedno lub oboje rodziców miało problem z alkoholem, to być może starasz się uporać z którąś z poniższych trudności lub objawów :

 • lęk przed odrzuceniem
 • poczucie niższej wartości
 • poczucie osamotnienia
 • zamrożenie uczuć
 • wyparcie się własnych potrzeb
 • potrzeba stałego kontrolowania siebie i innych
 • potrzeba porządkowania życia
 • lęk przed zmianą
 • myślenie magiczne
 • poczucie stałego zagrożenia nawet wtedy, gdy nic złego się nie dzieje
 • brak poczucia bezpieczeństwa
 • poczucie krzywdy
 • reakcje emocjonalne i zachowania wynikające z doświadczeń nadużycia seksualnego
 • zaburzenia seksualne
 • ambiwalencja wobec autorytetów, norm i wartości
 • trudności w konsekwentnym przeprowadzeniu swoich planów
 • trudności z przeżywaniem radości i pełnym uczestnictwie w zabawie
 • trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów
 • nadmierne reakcje na zmiany, na które nie masz wpływu
 • bezustanne poszukiwanie potwierdzenia i uznania
 • nadmierna odpowiedzialność albo całkowita nieodpowiedzialność
 • niezwykła lojalność, nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje
 • uleganie impulsom
 • częste ustępowanie innym
 • strach przed cudzym gniewem i awanturami
 • obawa przed porzuceniem i utratą
 • obawa przed okazywaniem swoich uczuć

Jeśli zauważasz u siebie jedną lub kilka z powyższych cech i niepokoi Cię to, warto przyjrzeć się tej kwestii bliżej. Skuteczną formą pomocy jest terapia DDA – zarówno indywidualna, jak i grupowa. Zapisy przyjmujemy telefonicznie i mailowo: cpp@cpp.pl.

Terapia DDA koncentruje się na nazwaniu i uporządkowaniu sytuacji, które miały miejsce w dzieciństwie i wynikały z obecności osób uzależnionych w Twoim otoczeniu. Proponujemy pracę nad wzrostem poczucia własnej wartości, pozbywaniem się winy i wstydu oraz pracę nad odzyskiwaniem kontaktu ze sobą i budowaniem satysfakcjonujących relacji z ludźmi Dzięki terapii wiele osób zaczęło pozytywniej odbierać siebie w relacjach z innymi, lepiej rozumie swoje emocje, zaczyna odczuwać pełną satysfakcję z życia.


Grupa dla DDA – Dorosłych Dzieci Alkoholików

Zapraszamy na spotkania grupy dla osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików)

Uczestnictwo w spotkaniach grupy jest dobrą okazją do:

 • rozpoznania schematów działania związanych z wcześniejszymi doświadczeniami,
 • przyjrzenia się i uporządkowania relacji z ważnymi dla siebie osobami z przeszłości, ale także w aktualnym życiu,
 • nawiązania i pogłębienia kontaktu własnym ja – z własnymi uczuciami, potrzebami, myślami,
 • spotkania się z osobami z podobnymi doświadczeniami, wspólnego bycia i doświadczania obecności ,
 • lepszego rozumienia swoich reakcji na świat, zdarzenia, innych ludzi,
 • odkrywania tego, co twórcze, dobre, zasilające, lekkie.

Wszystko w życiu ma swój sens i może prowadzić do życia bliżej siebie, swojej natury, prawdy i pełni. Wszystko.

Spotkania odbywać się będą  raz w tygodniu,  w piątki w godzinach 18.00 -20.30. Planowany początek cyklu spotkań  to początek października w zależności od ilości chętnych. Przewidywany czas trwania grupy to 7 miesięcy. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach grupy jest wcześniejsze spotkanie konsultacyjne z osobą prowadzącą grupę.

Koszt: 360 zł miesięcznie (płatne z góry).

Specjaliści:

×