NZOZ Centrum Pomocy Profesjonalnej
Umów wizytę 22 24 12 444
Warszawa „Babka Tower” al. Jana Pawła II 80 lok. 21 i lok. 129

My w mediach

Artykuły i wywiady z naszymi specjalistami, publikacje

Nasza obecność w mediach

Nasze Publikacje

Anna Cierpka

 • Dryll E., Cierpka A. [red.] (2004).  Narracja, koncepcje i badania psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN
 • Cierpka A. (2004). Tożsamość jednostki a narracje rodzinne – propozycje badawcze.  Kolokwia Psychologiczne, 12, 91-105
 • Cierpka A. (2006). Narracja o dziecku a schemat interakcji wychowawczej.  Psychologia Rozwojowa, 1, t.11, s.45-53
 • Cierpka A. (2006b). Osoba ojca a narracje rodzinne.  Psychologia Jakości Życia, 2, t.5, s. 237-255
 • Cierpka A. (2007). Wybrane metody jakościowe psychologii rozwojowej na przykładzie diagnozy tożsamości wychowanka Domu Dziecka. [w:] M. Czerwińska-Jasiewicz, E. Dryll,  [red.]. Rozważania o rozwoju i wychowaniu (s.157-178). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN
 • Cierpka A., Wojciechowska A. (2007). Rodzina w percepcji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną. [w:] E. Pisula, D. Danielewicz, [red.]. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością (s. 101- 122). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia
 • Cierpka A. (2008). Narracyjna tożsamość jednostki a funkcjonowanie systemu rodzinnego. [w:] B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, [red.]. Narracja. Teoria i praktyka (s. 379- 396). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Cierpka A. (2008). Zadania psychologa szkolnego. Psychologia w szkole, 3 (19), s. 49 – 55
 • Cierpka A. (2010). Kontakt z rodziną w realiach szkolnych. [w:] G. Katra, E. Sokołowska, [red.]. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (163-173). Warszawa: Wolters Kluwer Polska
 • Cierpka A. (2010). Narracja o dziecku – w poszukiwaniu elementów opowieści niezmiennych w czasie. [w] M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko, [red.]. Psychologia małych i wielkich narracji (s.169-182). Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury
 • Bidacha M., Cierpka A. (2010). Tożsamość narracyjna a choroba nowotworowa. Historie życia osób chorych na szpiczaka mnogiego. [w] M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko, [red.]. Psychologia małych i wielkich narracji (s.193-214). Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury
 • Dryll E., Cierpka A. [red]. (2011). Psychologia narracyjna: tożsamość, dialogowość, pogranicza. Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury
 • Dryll, E., Cierpka, A. (2011). Zagadnienia teoretyczne nurtujące polską psychologię narracyjną. Wprowadzenie. [w] E. Dryll, A. Cierpka [red.]. Psychologia narracyjna: tożsamość, dialogowość, pogranicza (s.13-39). Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury
 • Cierpka, A. (2011). Tożsamość narracyjna młodzieży a relacje w rodzinie. [w] E. Dryll, A. Cierpka [red.]. Psychologia narracyjna: tożsamość, dialogowość, pogranicza (s.149-166). Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury
 • Kraszewska A., Cierpka A. (2011). Tożsamość narracyjna pisarzy a relacje z ojcem. [w] E. Dryll, A. Cierpka [red.]. Psychologia narracyjna: tożsamość, dialogowość, pogranicza (s.167-178). Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury
 • Cierpka, A. (2012). Rodzina w percepcji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością. [w] H. Liberska [red.]. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym: możliwości i ograniczenia rozwoju (s. 235-256). Warszawa: Wydawnictwo Difin
 • Cierpka, A. (2012). Obraz Ja osób zorientowanych homoseksualnie. Badania narracyjne jako możliwość spotkania idiografii z nomotetyką.  Przegląd Psychologiczny, 55, 2, s. 179-193
 • Cierpka, A. (2012). Narrative Identity In Late Adulthood. Psychology of Language and Communication 2012, Vol. 16, No. 3, s. 237-252
 • Cierpka, A. (2013). Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych. Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury
 • Cierpka, A., Wierzbicka J. (2013). Samoocena młodych dorosłych a style wychowania w rodzinie pochodzenia. Psychologia Wychowawcza, 4, s. 80-92
 • Cierpka, A. (2014). Narrative Identity of Adolescents and Family Functioning. Psychology of Language and Communication, Vol. 18, No. 3, s. 263-279
 • Cierpka, A., Małek, K., Horodeńska, M. (2015). What does it mean to live after heart-transplantation? The lived experience of heart transplant recipients. A qualitative study. Health Psychology Report, Vol. 3(2), s. 123-130

Anna Ćwiklińska-Zaborowicz

 • Współautorstwo polskiej adaptacji (Anna Ćwiklinska-Zaborowicz, Monika Kiełtyka-Czech i Joanna DeFlassilier-Popławska) programu Coping Cat i FEAR Project: Kendall, P. C.
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci. Program Zaradny Kot. GWP, 2013; Kendall, P. C.
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u młodzieży.. Program Lęk. GWP (zeszyty ćwiczeń i podręczniki terapeuty)

Andrzej Depko

Książki

 • Depko A., Hetmanowska E., Przybyszewska I. (2015). Bez pruderii czyli 50 twarzy Polaka w łóżkuWydawnictwo: PWN
 • Depko A., Wanat E. (2012). Chuć czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie. Wydawnictwo: Wielka Litera
 • Depko A. (2009). Love story nastolatka. 100 pytań o seks. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • Depko A. (2008). Kochaj się długo i zdrowo. Wydawnictwo Jacek Santorski & Co

Artykuły

 • „Medycyna seksualna wczoraj ” Przegląd Seksuologiczny ” Andrzej Depko, 2005; 1: 11 -14 ( ISSN 1734-1280)
 • ” Pionierzy medycyny seksualnej ” Przegląd Seksuologiczny ” Andrzej Depko 2005; 3: 26 – 32 ( ISSN 1734-1280)
 • ” Ocena bezpieczeństwa i skuteczności wardenafilu w warunkach życia codziennego: międzynarodowe badanie obserwacyjne 5373 polskich chorych po wprowadzeniu leku na rynek ” Piotr Trypens, Andrzej Depko, Rolad Dadej, Urologia Polska 2006; 59;4: 312-318
 • ” Korelacje pomiędzy twardością i jakością erekcji a domeną funkcji erekcyjnej, poczuciem własnej wartości oraz satysfakcji z leczenia ” Andrze Depko, Przegląd Seksuologiczny 2007; 7:5 -11
 • ”  Zagadnienia masturbacji w polskim piśmiennictwie na początku XX wieku ” Andrzej Depko, Przegląd Seksuologiczny 2007; 9: 5 – 13
 • ” Ocena populacji mężczyzn z zaburzeniami erekcji ” Andrzej Depko, Przegląd Seksuologiczny 2007; 9 :5-9
 • ” Reformy seksualne w Europie i w Polsce w okresie międzywojennym” Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska. Przegląd Seksuologiczny 2008; 11: 5-9
 • ” Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego a zaburzenia erekcji ” Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska, Zbigniew Lew Starowicz, Przegląd Seksuologiczny 2009; 18: 18 – 23
 • ” Otyłość, nadciśnienie tętnicze a dysfunkcje seksualne ” Andrzej Depko, Nadciśnienie tętnicze 2009, 3: 139-143
 • Problemy kliniczne w terapii zaburzeń preferencji seksualnych. Część I. Piotr Gałecki, Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Joanna Mossakowska, Andrzej Depko. Curr. Probl. Psychiat. 2010; (tom 11), 3:183-186,
 • Problemy kliniczne w terapii zaburzeń preferencji seksualnych. Część II. Piotr Gałecki, Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Joanna Mossakowska, Andrzej Depko. Curr. Probl. Psychiat. 2010; (tom 11), 3:187-192,
 • Współczesne metody postępowania terapeutycznego w pedofilii. Dominika Berent, Andrzej Depko, Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki. Farmakoter. Psychiat. Neurol. 2010; (T. 26), nr 3-4:165-172
 • Przedwczesny wytrysk – definicja, podział i współczesne możliwości terapeutyczne. Część I. Gałecki Piotr, Depko Andrzej, Bobińska Kinga, Mossakowska-Wójcik Joanna, Ciosek Małgorzata, Mazur Joanna, Talarowska Monika. Curr Probl Psychiatry 2011; (tom 12), 1: 41-46
 • Przedwczesny wytrysk – definicja, podział i współczesne możliwości terapeutyczne. Część II Gałecki Piotr, Depko Andrzej, Bobińska Kinga, Mossakowska-Wójcik Joanna, Ciosek Małgorzata, Mazur Joanna, Talarowska Monika Curr Probl Psychiatry 2011; ( tom 12), 1:47-55
 • Charakterystyka i leczenie dysfunkcji seksualnych w depresji (cz. I) Gałecki Piotr, Florkowski Antoni, Depko Andrzej, Wożniak Aneta, Talarowska Monika Pol. Merk. Lek. 2011; (Tom: XXXI), 183: 193-196
 • Charakterystyka i leczenie dysfunkcji seksualnych w depresji (cz. II) Gałecki Piotr, Florkowski Antoni, Depko Andrzej, Wożniak Aneta, Talarowska Monika Pol. Merk. Lek. 2011; (Tom: XXXI), 184: 256-259
 • Vulvodynia – epidemiologia, etiologia i klasyfikacja. Część 1. Katarzyna Wachowska, Antoni Florkowski, Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Dominika Berent, Andrzej Depko, Hanna Moczulska, Tamara Michalska, Piotr Gałecki – Przegląd Menopauzalny 2012; 4: 269–274
 • Vulvodynia – epidemiologia, etiologia i klasyfikacja. Część 2. Katarzyna Wachowska, Antoni Florkowski, Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Dominika Berent, Andrzej Depko, Hanna Moczulska, Tamara Michalska, Piotr Gałecki – Przegląd Menopauzalny 2012; 5: 364–371
 • Zjawisko orgazmu z perspektywy kobiet i mężczyzn – część I Piotr Gałecki, Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska, Monika Talarowska – Polski Merkuriusz Lekarski, 2012; (tom 33), 193: 48-50
 • Zjawisko orgazmu z perspektywy kobiet i mężczyzn – część II. Piotr. Gałecki, Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska, Monika Talarowska – Polski Merkuriusz Lekarski, 2012; ( tom 33), 194:120-123
 • ” In Men With Erectile Dysfunction, Satisfaction With Quality of Erections Correlates With Erection Hardness, Treatment Satisfaction, and Emotional Well-Being ”Kaminetsky J, Depko A, Ströberg P, Buvat J, Tseng L-J, Stecher V The Journal of Sexual Medicine, 2009; 6: 800 – 808
 • ”Quality of erections in men treated with flexible dose sildenafil for erectile dysfunction ” Ates Kadioglu, MD; Walther Grohmann, MD; Andrzej Depko, MD; Franklin Sun, MS, MPhil; Ivan P. Levinson, MD; Suzanne Collins The Journal of Sexual Medicine, 2008; 5:726-734

Maciej Moskwa

Artykuły:

 • Moskwa M, Wolańczyk T. Zastosowanie kliniczne karbamazepiny (CBZ) i okskarbazepiny (OCBZ) w psychiatrii. Lek w Polsce, 2003, 3:88-96.
 • Moskwa M. Zaburzenia depresyjne: diagnostyka i leczenie. Lek w Polsce, 2002, 10: 56-78.
 • Moskwa M. Zaburzenia lękowe: diagnostyka i leczenie. Lek w Polsce, 2002, 8: 31-43.
 • Moskwa M. Niedźwiedzia przysługa – syndrom VIP. Essentia Medica, 2004 1(7): 62-63.
 • Moskwa M. Morderstwo czy miłosierdzie. Eutanazja. Wiedza i Życie, 2003, 11:34-38.
 • Moskwa M. Być albo nie być: Samobójstwo. Wiedza i Życie, 2003, 2:56-60.
 • Moskwa M. Lęk w praktyce klinicznej. Służba Zdrowia, 2001, 76-77:21-26.
 • Basińska-Starzycka A, Arnold M, Moskwa M. Thorell LH, Woźny E.: Attention-related potentials over the menstrual cycle. Indicators of the phase-related variations in visual data processing. Achives of Psychiatry and Psychotherapy, 2001, 3: 19-26
 • Niemcewicz S, Szelenberger W, Skalski M, Androsiuk W, Piotrowski T, Myszka DM, Moskwa M. Psychofizjologiczne wskaźniki bezsenności przewlekłej. Psychiatria Polska 2001; 25, 4:583-591.
 • Wolańczyk T, Moskwa M, Gniadek E, Komender J. Psychopharmacological preferences of Polish child and adolescent psychiatrists. Eur Child Adolesc Psychiatry 1999; 8:320-327.
 • Wolańczyk T, Moskwa M. Wybory terapeutyczne polskich psychiatrów dzieci i młodzieży. Psychiatria Polska, 2001, 3 (Supl.): 258.
 • Basińska-Starzycka A, Arnold M, Holas P, Moskwa M. Potencjały wywołane w teście uwagi ciągłej jako wskaźnik zmienności uwagi i przetwarzania danych wzrokowych w ciągu cyklu hormonalnego. Psychiatria Polska, 2001, 3 (Supl.): 15-16.

Rozdziały książkowe:

 • Wojnar M, Moskwa M. Problemy psychiatryczne u chorych leczonych przeszczepieniem wątroby. W: Durlik M. (red.) Transplantologia kliniczna. Termedia, 2015.
 • Moskwa M. Problemy psychologiczne związane z marskością i transplantacją wątroby. W: Ołdakowska-Jedynak U, Krawczyk M. (red.) Transplantacja wątroby – nowe życie. Poradnik dla pacjentów. Wydawnictwo Czelej, 2014.
 • Wojnar M, Moskwa M. Problemy psychiatryczne u chorych leczonych przeszczepieniem wątroby. W: Krawczyk M. (red.) Chirurgia dróg żółciowych i wątroby. PZWL, 2013.
 • Moskwa M, Wolańczyk T. Karbamazepina w psychiatrii. Wyd. BiFolium, Warszawa 2002.
 • Moskwa M. Practical rationality as a goal in cognitive psychotherapy. W: T Scrimali, Grimaldi L (ed.): Cognitive Psychotherapy Toward a New Millennium. Kluwer Academic/Plenum Publishers, London 2002.

Jakub Niedźwiedzki

 • Niedźwiedzki, J. (2004). „Dylematy etyczne i kontrowersje wokół pierwszego kontaktu klinicysty z pacjentem” w:” Stemplewska-Żakowicz, K., Szustrowa, T., Krejtz, K..  (red.) „Wywiad psychologiczny”, Warszawa: Pracowania Testów Psychologicznych PTP.
 • Gabińska, A., Niedźwiedzki, J. (2007). „Być otwartym na innych”. w: Trzebińska, E. (red.) „Oddziaływania psychologiczne na rzecz integracji osób z ograniczeniami sprawności”. Warszawa: Wydawnicto Naukowe SWPS Academica.
 • Niedźwiedzki, J., Trzebińska, E. (2007). „Marzenia senne: psychiczne wyznaczniki i konsekwencje”. w: Psychologia Jakości Życia, Tom 6, nr. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica.
 • Chojnacka, A., Gabińska, A., Niedźwiedzki, J. (2009). „Kliniczne teorie zaburzeń osobowości”; Gabińska, A., Niedźwiedzki, J. (2009). „Psychologiczna diagnoza i pomiar zaburzeń osobowości”; Niedźwiedzki J. (2009). „Zmienianie emocji w psychoanalizie i psychoterapii psychoanalitycznej”. w: Trzebińska (red.) „Szaleństwo bez utraty rozumu. Z badań nad zaburzeniami osobowości”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica.

Idalia Jednorowska-Król

 •  „Systemowe rozumienie rodziny z problemem uzależnienia”-  dwumiesięcznik: „Świat Problemów”, marzec 2012
 • „Rodzina dotknięta problemem uzależnienia w terapii systemowej” cz. 1 i cz.2 – dwumiesięcznik: „Świat Problemów”, wrzesień 2013 i październik 2013
 • Leczenie rodziny ze współwystępowaniem uzależnienia od alkoholu i narkotyków” – dwumiesięcznik: „Świat Problemów”, kwiecień 2013

Ewa Racicka-Pawlukiewicz

 • Giertuga, K., Zakrzewska, M., Bielecki, M., Racicka-Pawlukiewicz, E. , Kossut, M., Cybulska-Kłosowicz, A., inni:  „Age-Related Changes in Resting-State EEG Activity in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Cross-Sectional Study”.
 • Jagielska, G., Przedlacki, J., Bartoszewicz, Z.,  Kondracka, A., Butwicka, A., Racicka, E., Rowiński, O., Brzewski, R., Wolańczyk, T., Tomaszewicz-Libudzic, C., Szymańska, U.: „Mineralizacja kości i ocena densytometryczna złamań kręgosłupa u kobiet po upływie 6–21 lat od pojawienia się objawów jadłowstrętu psychicznego”.
 • Racicka-Pawlukiewicz, E., Nowak, J., Bryńska, A.: „Postępowanie z dzieckiem z ADHD – psychoedukacja w gabinecie lekarza rodzinnego”.

Dorota Strzelec

 • Dwie strony outplacementu: „Personel i zarządzanie”, 09.2011
 • Gdy jedna reprymenda nie pomoże: „Rzeczpospolita”, 15.01.2015
 • Jak z klasą pożegnać pracownika: „Rzeczpospolita”, 05.02.2015
 • Korzyści z zatrudnienia telepracowników w firmie: „Personel i zarządzanie”, 03.2012
 • O lepszej pracy decydują pieniądze i atmosfera: „Rzeczpospolita – Manager”, 13.12.2013
 • Płeć a styl zarządzania: „Rzeczpospolita – Manager”, 27.11.2014
 • Przeciwdziałanie mobbingowi to obowiązek każdej firmy – artykuł dla CPP
 • W jaki sposób skutecznie wdrożyć dress code w firmie: „Personel i zarządzanie”, 12.2011
 • Zwolnienia – trudna sprawa: „Logistyka Produkcji”, 04.2013

Tomasz Świtek

 • artykuł Situations Focused Open Model w: International Journal of SF Practices, 2014
 • książka „Upside down” red. A. Lewiński, J. Szczepkowski, T. Świtek, 2012
 • książka „Ścieżki rozwiązań” – autor Tomasz Świtek – 2009
 • redakcja merytoryczna  (Tomasz Świtek) książki ” Education and Training in Solution-Focused Brief Therapy” – red T. Nelson - www.akademicka.pl 2007
 • redakcja merytoryczna (Tomasz Świtek) książki „Interviewing for Solutions” – I.K. Berg, P. de Jong - www.akademicka.pl 2007 (w ramach programu SFA Matra Polska)
 • praca zbiorowa „Klient ekspertem” pod redakcją Josa Kienhuisa i Tomasza Świtek , UJ,2007 (w ramach programu SFA Matra Polska)
 • w j. angielskim praca zbiorowa Client as an expert – pod redakcja Josa Kienhuisa i Tomasza Świtek – UJ, 2007 (w ramach programu SFA Matra Polska)
 • w j. niemieckim praca zbiorowa: Ressourcen – Ein Hand- und Lesebuch zur thepeutischen Arbeit – pod redakcja Heike Schemmel @ Johannes Schallera, dgvt verlag, Tubingen, 2003 (ze strony CPSR materiały zamieścił Tomasz Świtek)
 • w j. angielskim praca zbiorowa: :Education and Training in Solution-Focused Brief Therapy – pod redakcja Thorany Nelson, The Haworth Press, 2005 (ze strony CPSR materiały zamieścił Tomasz Świtek)
 • w Journal of Family Psychotherapy, Volume 16, 1/2 2005, The Haworth Press, 2005 ( ze strony CPSR materiały zamieścił Tomasz Świtek)
 • artykuły na temat terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia,
 • pracowanie głównej części poradnika „Jak pracować z osobami stosującymi przemoc”, IPZ PTP, Warszawa,
 • Talia atutów – wersja polska, angielska, niemiecka, holenderska, hiszpańska, francuska

Dorota Ziółkowska-Maciaszek

 • „Odnowa”, „Dyrektor Szkoły”, „Głos Pedagogiczny”, „Poradnik Nauczyciela”, „Świat Problemów”, „Polityka” oraz „Wysokie Obcasy Ekstra” – liczne artykuły z zakresu psychoedukacji
 • „Kryzys – szybkie reagowanie – poradnik dla psychologów i pedagogów szkolnych” Miasto st. Warszawa Biuro Edukacji (2009) – artykuły: „Kryzys w ujęciu psychologicznym.”, „Interwencja kryzysowa wobec utraty i żałoby”, „Taktyki i zasady interwencji kryzysowej (współautorka)”
 • „Wywiad psychologiczny”, Katrzyna Stemplewska-Żakowicz(red), Polskie Towarzystwo Psychologiczne, (2005), artykuł: Wywiad psychologiczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej”

Paweł Wojciechowski

 • Cisza jest w moim życiu (LSW, 2014), Światy zastępcze. Samotność wobec kultury (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018)

 

×