NZOZ Centrum Pomocy Profesjonalnej
Umów wizytę 22 24 12 444
Warszawa „Babka Tower” al. Jana Pawła II 80 lok. 21 i lok. 129
Odyniec Anna
Psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog

Psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 11 roku życia

Prowadzi terapię indywidualną i grupową

Wykształcenie i szkolenia:

 • Wydział Pedagogiki Ogólnej (studia magisterskie),
 • Kurs Podstawy Profesjonalnej Pomocy Psychologicznej, Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie,
 • Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia,
 • Studium Terapii Uzależnień – certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień,
 • Szkoła Psychoterapii – dyplom psychoterapeuty, Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy INTRA,
 • Kurs Medyczny: „Jak rozpoznawać zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci” – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej,
 • Kurs Podstawy Profesjonalnej Pomocy psychologicznej – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie,
 • Grupa Otwarcia, wyjazdowy trening interpersonalny – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Doświadczenie:

 • Prowadzenie sesji indywidualnych z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA; prowadzenie grupy terapeutycznej dla kobiet współuzależnionych w Rodzinnym Ośrodku Terapii Osób Uzależnionych od Alkoholu i Ich Rodzin w Warszawie,
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych i terapeutycznych oraz praca indywidualna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie,
 • Staż w grupie terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Warszawie,
 • Kierowanie Dziennym Oddziałem Odwykowym oraz prowadzenie sesji indywidualnych i grupowych z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA w Centrum Odwykowe w Warszawie,
 • Instruktor terapii uzależnień – prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych sesji indywidualnych i grupowych z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w Ośrodek Terapii Uzależnień ul. Kolska w Warszawie,
 • Prowadzenie edukacyjnych i terapeutycznych zajęć dla osób uzależnionych, indywidualna praca z pacjentem uzależnionym, współuzależnionym i DDA, instruktor terapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Warszawie,
 • Staż terapeutyczny, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla pacjentów, współprowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA, prowadzenie grupy terapeutycznej na poziomie zaawansowanym terapii dla osób uzależnionych w Ośrodku Terapeutycznym w Warszawie.

Prowadzi psychoterapię osób uzależnionych i ich bliskich, szczególnie Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. Zajmuje się także psychoterapią zaburzeń lękowych, nastroju, osobowości. Pomaga osobom doświadczającym depresji, kryzysu, straty, żałoby, trudności w kontaktach i relacjach z innymi oraz cierpiącym z powodu różnych dolegliwości psychosomatycznych. Dużo  miejsca w jej praktyce zajmują osoby wrażliwe. Wspiera w rozwoju, przywracaniu porządku w życiu.
Zajmuje się także poradnictwem i psychoedukacją. Pracuje w modelu integracyjnym elastycznie łącząc różne nurty i techniki terapeutyczne, tym samym tworząc dla każdej osoby taki rodzaj terapii, który będzie odpowiadał jej potrzebom, naturze, osobowości. Podstawą teoretyczną jej pracy jest nurt humanistyczny.

Skype: istnieje możliwość korzystania z sesji na Skype.

Należy do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i  Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA.

Blogwww.sciezkamiwrazliwosci.blogspot.com

Przyjmuje:

Poniedziałek: 16.00-20.00, IXp.

×