NZOZ Centrum Pomocy Profesjonalnej
Umów wizytę 22 24 12 444
Warszawa „Babka Tower” al. Jana Pawła II 80 lok. 21 i lok. 129
Polityka prywatności
Zasady korzystania z naszej strony

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 • Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II, nr 80, lok. 129, 00-175 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS Nr: 0000624614, REGON: 364788440, NIP: 5252663731, prowadzącej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej NZOZ Centrum Pomocy Profesjonalnej pod adresem: Al. Jana Pawła II, nr 80, lok. 21, 00-175 Warszawa, zarejestrowany w prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą pod nr księgi rejestrowej: 000000185418, REGON: 36478844000018, e-mail: cpp@cpp.pl, tel. 222412444

 • Przedstawiciel administratora danych:

Kontakt do Przedstawiciela administratora danych osobowych  e-mail:ado@cpp.pl, tel 222412444

 • Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu usług terapeutycznych i usług w zakresie ochrony zdrowia.

 • Prawnie uzasadniony interes:

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest konieczność prowadzenia rejestracji, informowania pacjentów o zmianach w terminach wizyt, umożliwienie prowadzenia dokumentacji medycznej/terapeutycznej oraz wystawianie recept oraz zaświadczeń związanych ze świadczonymi usługami.

 • Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi, jednak nie dłużej niż  20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych (art. 13 ustawy z 24.04.2009 r. wprowadzającej ustawę o prawach pacjenta i in).

 • Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 • Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy świadczenia usług terapeutycznych, a  ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług na Pana/Pani rzecz.

 • Odbiorcy danych:

Nie dotyczy./Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oprócz administratora będzie lekarz prowadzący/terapeuta (imię,  nazwisko) zatrudniony jako zleceniobiorca/pracownik przez Spółkę i pod jej adresem w zakresie udzielania Panu/Pani świadczeń medycznych/zdrowotnych/terapeutycznych, a Pana/Pani dane będą dodatkowo przechowywane/administrowane w  specjalistycznej aplikacji elektronicznej dr.Widget.

 • Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: nie są przekazywane
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: nie jest prowadzone.

 

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące m.in. adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty e-mail, przekazujesz nam swoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej i do personalizacji jej zawartości. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszej firmy, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Pliki cookies (ciasteczka)

Cookies to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku przeglądarki na Twoim komputerze. Dzięki takim plikom można zapamiętać Twoje indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość ekranu, kolor szaty graficznej czy preferencje systemowe. Informacje zapisywane przez serwis www.cpp.pl do plików cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookies w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookies.

 Firma zbierająca dane

CPP Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 80 lok. 129, 00-175 Warszawa
NZOZ CENTRUM POMOCY PROFESJONALNEJ al. Jana Pawła II 80 lok 21 , 00-175 Warszawa

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

×