Spotkajmy się

W trakcie spotkań w Centrum Pomocy Profesjonalnej wysłuchamy Cię z uwagą. Korzystając z naszego doświadczenia, będziemy razem szukać najlepszych rozwiązań problemu i dążyć do poprawy samopoczucia i jakości życia. Dziękujemy za zaufanie.

Porozmawiajmy

W trakcie spotkań w Centrum Pomocy Profesjonalnej wysłuchamy Cię z uwagą. Korzystając z naszego doświadczenia, będziemy razem szukać najlepszych rozwiązań problemu i dążyć do poprawy samopoczucia i jakości życia. Dziękujemy za zaufanie.

Obszary, w których pomagamy

kryzysy, problemy rodzinne, zawodowe, stres, lęki, depresja, bezsenność, straty, zaniżona samoocena, zaburzenia odżywiania, uzależnienia

Najnowsze wiadomości:

Zapraszamy na konsultacje do naszych specjalistów:
psychologów, psychiatrów, seksuologów i doradców zawodowych.

Oferta dla dzieci

Nie zawsze wiemy, jak rozumieć to, co dzieje się z naszym dzieckiem. Wokół można usłyszeć wiele opinii i popularnych opisów, lecz dostarczają one często sprzecznych lub niepełnych informacji. Zastanawiamy się nieraz, czy robimy coś źle albo też czy to, co dzieje się z naszym dzieckiem, jeszcze jest w porządku, czy już wymaga reakcji. Jeśli takich pytań jest dużo, zawsze można umówić się na konsultację i doradzić, czy warto podejmować diagnozę lub terapię. Są jednak sygnały, które powinny zwrócić naszą uwagę, gdyż mogą oznaczać, że nasze dziecko potrzebuje pomocy.

Oferta dla dorosłych

Psychoterapia jest dla osób, które:
- chcą się rozwijać (doskonalić się i lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby)
- potrzebują uzupełnić farmakoterapię i/lub lepiej radzić sobie ze swoim zaburzeniem (np. z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami somatyzacyjnymi, traumą, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości)
- przechodzą kryzys życiowy (śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, rozwód itp.) gdzie dotychczasowe sposoby radzenia sobie z problemami tym razem nie działają 
- chciałyby lepiej radzić sobie ze stresem- mają trudności w radzeniu sobie z kryzysem małżeńskim (terapia par)
- są zmotywowane do podjęcia leczenia uzależnień.

Oferta biznesowa

Oferujemy pracodawcom kompleksowe programy psychologicznego wsparcia pracowników (EAP) oraz szkolenia i konsultacje dla kadry kierowniczej. Obecni i przyszli pracownicy mogą indywidulanie korzystać z porad naszych specjalistów w wyborze zawodu, planowaniu ścieżki kariery czy rozwiązywaniu różnego typu problemów związanych z pracą.